ประกาศ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

ประกาศ และรายงานสถานการณ์ COVID-19 

มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

ประกาศสถาบัน ฉบับภาษาไทย

เพลง คนไทยเรารักกัน_KMITL

 ล่าสุด คณะผู้บริหารร่วมบริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนการศึกษา 6 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (20 เมษายน 2563) 

ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนในการผลิตเครื่องช่วยหายใจ

 

Important Announcement

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, KMITL

มาตรการป้องกันของสถาบัน

มาตรการช่วยเหลือ

 

คำถามที่พบบ่อยในสถานการณ์ COVID-19

 

 ข่าว Covid-19 ของ สจล.ผ่านสื่อมวลชน

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4342