สจล.-ไซโก ขอเชิญร่วมประมูลออนไลน์นาฬิการุ่นลิมิเต็ด "SEIKO Monster KMITL "

สจล.-ไซโก ขอเชิญร่วมประมูลออนไลน์นาฬิการุ่นลิมิเต็ด

"SEIKO Monster KMITL " ระดมทุนสร้าง

"โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" โรงพยาบาลนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประมูลออนไลน์ 26 ต.ค. - 15 พ.ย. 2564

ปิดประมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น.

ที่ https://auction.kmchf-pp.org

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4388