ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๓ พระจอมเกล้า 

ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง ประจำรัชกาลที่ ๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4291