ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายก วรวิหาร

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายก วรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564

ณ วัดปรินายก วรวิหาร (พระอารามหลวง) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น.

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท “ออมทรัพย์” ดังนี้

1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

เลขที่ 693-0-03315-4  ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.”

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทคโนโลยี ฯ เจ้าคุณทหาร

เลขที่ 088-2-16428-2 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.”

และส่งสำเนาใบฝากเงิน โดยเขียนชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ส่งไปที่ สำนักงานพัสดุ โทรสาร 0 2329 – 8125 หรือทาง LINE / LINE ID : 0813427751 เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

*สถาบันจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4344