สจล.ดูแลวัคซีนทุกขวด ตรวจสอบคุณภาพโดย แพทย์ พยาบาล รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ตามประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน Coronavac

ขอยืนยัน การฉีดวัคซีนที่ สจล. ไม่พบลักษณะของปัญหาดังกล่าว

สจล. เราดูแลวัคซีนทุกขวด ก่อนฉีด มีการตรวจสอบคุณภาพ

ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ กล่อง ขวดวัคซีน และน้ำยา จนถึงหลังรับการฉีด

โดยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

 ควบคุมคุณภาพวัคซีน ด้วยตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

และตรวจติดตามอุณหภูมิ ความเย็น ตลอด 24 ชม. รวมทั้งมี generator กรณีไฟฟ้าดับ

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3130