กรุงเทพ เจอศึกหนักทุกด้าน ทั้งฝุ่นพิษน้ำท่วมแก้ไขได้ด้วยหลักวิศวกรรมเท่านั้น

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ระบุว่า 

กรุงเทพและปริมณฑล เจอศึกหนักทั้งทางอากาศ ด้วยปัญหาฝุ่นพิษขั้นวิกฤตยาวนาน ทั้งศึกทางบก ด้วยปัญหารถติด ถนนยุบ อุบัติเหตุรายวัน และ ศึกทางน้ำ ด้วยปัญหาน้ำท่วมรอระบาย ปัญหาน้ำทะเลหนุน น้ำประปาเค็ม บริโภคไม่ได้ เจอศึกหนัก ครบทั้ง อากาศ บก น้ำ ถาโถม รุนแรง คำถาม แล้วเราจะรบยังไงดี? ปัญหาซับซ้อนแบบนี้ จะแก้ไขด้วยวิธีปกติไม่ได้ ต้องแก้ด้วยหลักวิศวกรรมเท่านั้น ดังที่เมืองใหญ่ทั่วโลกให้หลักวิศวกรรม แก้ปัญหาวิกฤตของเมืองที่หนักหนากว่ากรุงเทพ สำเร็จมาแล้ว เช่น โตเกียว ลอนดอน สิงคโปร์ และปักกิ่ง ซึ่งหลักวิศวกรรม ไม่ต่างจากหลักพุทธศาสนา การแก้ปัญหาใดๆ ต้อง

      

1. รู้ว่า นี่คือสภาวะที่ทนไม่ได้แล้ว เช่น ฝุ่นพิษถึงตาย น้ำประปากินไม่ได้ รถติดถนนทรุดอุบัติเหตุอันตราย

2. รู้สาเหตุ ต้นแห่งปัญหา เช่น ฝุ่นพิษสะสมมาจากรถปล่อยควันพิษ น้ำประปาเค็มมาจากน้ำทะเลหนุน รถติดมาจากการจัดการจราจร ถนนทรุดมาจากมาตราฐานการก่อสร้าง

3. รู้ว่าถึงเวลาแล้ว ต้องเอาจริง เอาจัง กับการรบกับปัญหา เพราะถึงแม้รู้ปัญหาดี แต่ไม่แก้ ก็ไร้ประโยชน์! 

4. การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา อันนี้สำคัญที่สุด จำเป็นต้องเรียนรู้ความสำเร็จจากคนอื่น ที่ใช้วิธีการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการ
เช่น ปักกิ่งแก้ฝุ่นพิษจากการเอาจริง กับการจับรถบรรทุกควันดำด้วยเทคโนโนโลยีกล้อง AI และการปรับหรือปิดโรงงานที่ปล่อยพิษซ้ำซาก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์การขึ้นทะเบียนอนุญาต โตเกียวแก้ปัญหาน้ำท่วม ด้วยการสร้างแก้มลิงใต้ดิน เก็บน้ำฝนมารอระบายไว้ใต้ดิน ช่วงฝนตกหนัก น้ำก็ไม่ท่วม ลอนดอนแก้ปัญหารถติด ด้วยการกำหนดพื้นที่หนาแน่น เก็บภาษีรถเข้าออก ด้วยกล้อง AI และขยายระบบขนส่งทางรถไฟออกไปนอกเมือง ให้พลเมืองเดินทางสะดวก ไม่ต้องใช้รถ สิงคโปร์ แก้ปัญหาการขาดน้ำ ด้วยการต่อท่อไปซื้อน้ำดิบที่มาเลเซีย สร้างระบบการกรองน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืด และสร้างบ่อเก็บน้ำจืดขนาดยักษ์ใต้ดิน

 

ที่มา: POST TODAY

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.posttoday.com/politic/columnist/644722

https://www.thaipost.net/main/detail/92304

https://www.naewna.com/local/551082

https://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=7423

 

 

 

News from :

Hit : 4081