"เพราะวิกฤติ จึงสร้างโอกาส" สจล. กำลังสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผยว่า วิกฤต COVID-19 ทำให้มนุษย์ได้แสดงศักยภาพ ในการป้องกัน ติดตาม และรักษา เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสร้าย มีเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เทคโนโลยีในการติดตาม ตรวจเชื้อ และที่ขาดไม่ได้คือ วัคซีน

จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์ไม่มีวันหยุดพัฒนา และจะพัฒนาเร็วขึ้น แรงขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก วันนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) กำลังสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ที่จะเป็นผู้นำทางด้านการรักษา และสร้างเทคโนโลยีการแพทย์ ให้ไทยไม่ต้องกินน้ำใต้ศอกต่างชาติอีกต่อไป!!

 

News from :

Hit : 3561