สจล.มอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สู้โควิด-19

สจล.มอบนวัตกรรมทางการแพทย์ 6 รายการ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สู้โควิด-19

https://mgronline.com/qol/detail/9640000005944

https://www.brighttv.co.th/bright-news/covid-19-21

https://www.matichon.co.th/education/news_2538780

http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256448519

https://www.easybranches.com/amp/youtube/jZ0kHgaa8gI

https://www.youtube.com/watch?v=LAQVaT4whmo&ab_channel=BRIGHTTV

https://www.mcot.net/view/PtAM4U5X?fbclid=IwAR1fIB7hpkQ45_TmF6sH6RYAhJHcPhGSyWlOhrYu3n4xUH0L4RhQVkAbbeo

 

 

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3969