สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ สำเร็จการศึกษา จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จากสจล.เมื่อปีพ.ศ. 2519

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วผมก็เข้ารับราชการ ตำแหน่งสุดท้ายก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ในขณะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ก็ได้เข้ามารับตำแหน่ง เป็นกรรมการสภาของสถาบัน 2 ครั้ง

แล้วก็ลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งทางการเมือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

ความประทับใจต่อเรียนในยุคนั้น

ตอนเรียนที่ลาดกระบังในขณะนั้น สาขาวิชาที่ผมสำเร็จการศึกษาก็คือสาขาโทรคมนาคม

ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นแทบจะไม่มีการเรียนการสอน ของเราได้รับความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับเครื่องมือที่ทันสมัยในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานมาจนถึงทุกวันนี้ ตั้งแต่อดีตอธิการบดีท่านดร.ประกิจ

ท่านได้วางรากฐานเป็นอย่างดีจนทำให้สจล.ขณะนี้ มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งครับ

 

สจล.ครบรอบ 60 ปีรู้สึกอย่างไรบ้าง

ผมก็ยินดีเพราะโดยสัมพันธ์ส่วนตัวผมกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) ตั้งแต่ครั้งที่ท่านเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผมเป็นกรรมการสภา สจล. ได้เห็นว่าเขามีความเก่ง ก็พยายามผลักดันตลอด

ซึ่งถือได้ว่ามุมมองของบุคคลภายนอกหันมามองแล้ว บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่ง

แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น ถือว่าเป็นคุณูปการ เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ด้วยความร่วมมือและแนวคิดของ     

ดร.เอ้ ที่เอาความทันสมัย เข้ามาสู่ภายในรั้ว สจล.ครับ

 

อยากเห็นสจล.เป็นอย่างไรในก้าวต่อไป

ต่อไปในอนาคตด้วยความสามารถของ คณะผู้บริหารภายใต้การนำของ ดร.เอ้

ผมก็เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่จะสร้างคุณูปการให้กับทางสจล.ค่อนข้างมีสูง

ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งผมได้บอก ดร.เอ้ไปแล้วว่าอยากเห็นโรงเรียน 2 ภาษาสำหรับพนักงานและบุคลากรภายใน

ในราคาที่ย่อมเยาว์ ในเมื่อสจเราก้าวไปข้างหน้า เราก็ต้องดูภายในด้วยว่า บุคลากรของเราต้องมีความสมบูรณ์พูนสุข

มีความเป็นอยู่ที่ดีและข้อสำคัญคือมีกำลังใจที่ดีที่จะช่วยกันพัฒนาสจล.ต่อไปครับ

 

ฝากถึงน้องๆในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าสจล

สิ่งที่จะฝากน้องๆก็คงไม่ใช่ง่าย เพราะว่าวัยมันต่างกันเยอะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ทัศนคติทางความเชื่อ และทั้ง High-Tecnology สิ่งที่บอกน้องๆว่าเราจะอยู่ได้

ในอนาคตนั้นก็คือความดีที่เรากระทำ ถ้าทำดีในวันนี้ผลตอบแทนที่ดีๆ ก็จะกลับคืนมาในวันข้างหน้าครับ

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 11599