สจล.คว้า อันดับ1ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย

สจล.คว้า อันดับ1ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย 
จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ในด้านงานวิจัย

รายละเอียด
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking?fbclid=IwAR0w-KlGzTQU0V2fDLJmSom6mn8Sh1qmMkuq5ntmJpmEgU8IDR19WRH4ltk#!/page/0/length/25/sort_by/scores_research/sort_order/asc/cols/stats

 

https://campus.campus-star.com/education/116369.html

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5406