ทันตกรรมเคลื่อนที่

ทันตกรรมเคลื่อนที่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562
ลงทะเบียนจองคิวได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 ตุลาคม 2562
ณ คลินิกเวชกรรม สจล.
พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ 200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://medicalcenter.kmitl.ac.th/events/การให้บริการตรวจทันตกร-2/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3945